English | Français
Erkin Üzerine
Tiyatro Açılırken Çalınan Eserler
Halil Bedi Yönetken, 11 Nisan 1948, "Müziğe Dair", Ulus Gazetesi

Folklorbilimci, müzisyen, yazar ve eleştirmen Halil Bedi Yönetken Ankara'da tiyatro binasının açılışında verilen konserde çalınan eserleri anlatıyor.

"...O gece ikinci eser olarak Ulvi Cemal Erkin'in bizzat idare ettigi keman konsertosunu dinledik. Konsertoyu Ankara Devlet Konservatuarı keman öğretmenlerinden Lico Amar çaldı. Konserto şu kısımlardan mürekkeptir: 1- Allegro Giusto, 2-Adagio, 3- Allegro. Sonat kalıbında yazılmış olan ilk allegro, kısa bir tembatremolosuyle başlar, ufak bir orkestral mukaddimeden sonra, keman solosu ilk temi teşhir eder. Bu tem fa majörün üçüncü derecesi tonunda (Frijiyen) bestelenmiştir, ateşli bir eda taşır. İkinci tem, birinciye zıt bir karakterde, do majörün üçüncü derecesi tonunda (gene Frijiyen) yazılmıştır. Her iki temin teşhirinden sonra kısmın gelişme safhası başlar. İkinci kısım lied formunda yazılmıştır. İlk cümle, gene Frijiyen tonda, bu defa sol diyezden bestelenmiştir. Sıcak bir ifade taşıyan bu cümle önce yaylılarda, sonra nefeslilerde, nihayet keman solosunda işitilir, insan nefis bir yaz gecesinin sicak şiirini teneffüs eder gibi olur.

Erkin bu eserinde enteresan paralel dörtlü ve beşliler, armonik ikili ve yedililer, yerli tonaliteler ve taksim gibi yerli şekiller kullanmıştır. Eser hararet ve gençlik doludur. Bestecimiz konsertosunun rondo kısmı sonunda, bir çok eserlerinde olduğu gibi, gene Karadenizli menşeini hatırlamış, hızlı tempoda, yedi vuruşlu usulde, Karadeniz ezgilerini hatırlatır bir müzik kullanarak aile menşeine olan bağlılığını bir kere daha teyid etmiştir. Ulvi Cemal Erkin bu eserinde de bütün bu kalitelerini bir kere daha göstermiştir. Kendisini hararetle tebrik ederim. Konsertoyu çalan Lico Amar da ayrıca tebrike layiktir..."