Musiki Muallim Mektebi Salonu’nda 30 Aralık 1932 Cuma günü saat 15.00’da verilen 7. Halk Konseri’nin program broşürü.

Riyaseticumhur Filarmonik Orkestrası’nı Zeki bey (Üngör) yönetiyor.

Konserde Ulvi Cemal bey (Erkin) solist olarak Franck’ın “Senfonik Varyasonları”nı seslendiriyor.