Cezmi Rıfkı, Ulvi Cemal ve Ekrem Zeki’nin Maarif Vekâleti tarafından bursla Avrupa’ya gitme hakkı kazanmıştı. Haberin tam metni:
“Vekâlet Üç Gencimizi Paris'e Gönderiyor

Maarif Vekâleti tarafından Avrupa'ya gönderilecek talebe arasında, üç genç de musiki tahsili için gönderilmektedir. Bu husus için icra edilen imtihanda Cezmi Rıfkı, Ahmet Ulvi ve Ekrem Zeki beyler kazanmışlardır.

Maarif Müdüriyeti tarafından harcırahları tesviye edilen bu üç, Ahmet Ulvi, Cezmi Rıfkı ve Ekrem Zeki beyler gencimiz, azartesi günü şehrimizden Paris'e müteveccihen hareket edeceklerdir.

Galatasaray Lisesi'nde tahsil etmiş olan Cezmi Rıfkı ve Ahmet Ulvi beylerden birisi keman, diğeri piyano ve Frére'lerde tahsil etmiş olan Ekrem Zeki bey de keman üzerinde çalışacaklardır.

Küçükten beri amatör olarak musiki ile meşgul olan bu gençlerimize muvaffakıyet temenni ederiz.

Yıl 1925”