English | Français
Erkin Üzerine
İlhan Usmanbaş, TRT "Devlet Sanatçıları" televizyon belgeselinde hocası Erkin ile ilgili görüşlerini anlatıyor.
Program yapımcısı: Orhan Gizli

"Ankara Devlet Konservatuarı'na geldiğim zaman Erkin'in önce piyano öğrencisiydim. Fakat asıl, bestelerimi ona götürerek, analiz yaparak, eleştirilerini alarak kompozisyon öğrencisi de oldum sayılır. Meslektaş olduktan sonra da bu öğrencilik devam etti demem gerekir. Çünkü Devlet Konservatuarı'nda Çağdaş Türk Müzik Ekolü üzerine bir ders vermekteyim. Bu derslerde Ulvi Cemal Erkin'in tüm yapıtlarını ondan sonraki kuşakların, yeni kuşakların görüşleriyle birlikte tekrar tekrar incelemekteyiz ve onun yapıtlarındaki çok gizli, fakat insanı daima hayrette bırakan bir sadelik, bir sağlamlık, bir içtenlik, bunun yanı sıra denge, ama öyle bir denge ki, bir soğukkanlılık dengesi değil, bir coşku dengesi içinde devam ettiğini görüyoruz. Yani uzun yıllar öğrenciliğim devam ediyor, hala da her yapıtından yeniden aynı şeyle karşılaşıyorum. Birinci kuşak Türk bestecileri, 1930'larda ilk yapıtlarını verdikleri zaman, bugün insanı hayrete düşüren bir şey daha var; o da sanki Türkiye'de yüzyıllardan beri bu tür müzik yapılıyormuş gibi yeni bir müzik diline oturmuş olmaları. Örneğin Erkin'in "Beş Damla" adlı piyano parçaları 1931 tarihini taşır, yani henüz öğrenciliğini bitirmiş, Türkiye'ye dönmüş genç bir besteci; birdenbire o güne kadar Türkiye'de nasıl bir müzik yapılması gerektiğini en açık bir dille, en anlaşılır bir dille ortaya koymuş gibidir."