English | Français
Kitaplar
 
Duyuşlar

Yazar: Prof. Koral Çalgan, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Mayıs 1991.

Bestecinin öğrencilerinden viyola sanatçısı ve orkestra şefi Prof. Koral Çalgan, hocası Ulvi Cemal Erkin'in yaşam öyküsü ve eserlerini anlatıyor.

Satın almak için tıklayın!
 
Ulvi Cemal Erkin
Duyuşlar'dan Köçekçe'ye

Yazar: Prof. Koral Çalgan, Sevda Cenap And Müzik Yayınları

Erkin'in öğrencisi Prof. Koral Çalgan, 1991 yılında Sevda Cenap And Vakfı tarafından Ulvi Cemal Erkin'e post-mortem olarak verilen "Onur Ödülü Altın Madalyası"ndan sonra vakfın önerisi üzerine besteci üzerine daha geniş bir kitap kaleme almıştır. Kitapta Erkin ve eserleri üzerine iç ve dış basında çıkan kritikler, yazılar ve kitabın sonunda ayrıntılı bir eser listesi yer alıyor. Kitap dönemde yazılmış müzik yazılarına da ışık tutuyor.

Satın almak için tıklayın!
 
 
Ulvi Cemal Erkin

Yazar: Olcay Kolçak, Kastaş Yayınevi, Ocak 2008, Çağdaş Türk Müziği Bestecileri Dizisi.

Türk Beşleri’nin hayatlarını kitaplaştıran yazar Olcay Kolçak kısa bir biyografik çalışmada Ulvi Cemal Erkin’i hayatı ve eserleriyle inceliyor. Besteci üzerine yazılmış makalelere de yer veren kitap, kısa eser analizlerine de yer veriyor.

Satın almak için tıklayın!
 
Türk Beşleri

Yazar: Yılmaz Aydın, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, Kasım 2003, Çağdaş Türk Müziği Bestecileri Dizisi.

Almanya’da müzikoloji çalışmalarını uzun yıllar sürdüren ve Köln Üniversitesi’ne Türk Beşleri konulu bir doktora tezi sunan Yılmaz Aydın’ın kitabı, bestecilerimizin seçilmiş eserlerinin form analizlerini yapıyor, eserlerde kullanılan müzikal gereçleri inceliyor. Yazar, Ulvi Cemal Erkin’e ayırdığı bölümde "Beş Damla", "Keman Konçertosu" ve "Sinfonietta"nın analizlerini yapıyor.

Satın almak için tıklayın!
 
 
Ulvi Cemal Erkin

Yazar: Zerrin Güven, Gazi Üni. Eğitim Fak. Müzik Eğitimi, Mezuniyet Tezi, 1983

Zerrin Güven’in Ulvi Cemal Erkin üzerine araştırması besteci hakkındaki doküman ve kaynakların düzenlenmesini amaçlıyor. Tezin yazımında bestecinin eşi, piyanist ve piyano hocası Ferhunde Erkin’in görüşleri de alınmış. Eserleri tek tek inceleyen çalışma, bestecinin eğitimci kişiliği üzerine söyleşilere ve Erkin’in görüşlerine de yer veriyor.

 
Ulvi Cemal Erkin
The Concerto for Violin and Orchestra

Yazar: Özgül Gök Pekcan
University of Illinois, Graduate College, Doktora Tezi, 2010.

Özgül Gök Pekcan doktora tezinde Erkin'in "Keman Konçertosu"nu inceliyor. Pekcan tezine Türkiye'de geleneksel ve Batı müziği anlayışlarını ele almakla başlıyor. Daha sonra Erkin'i yaşamı ve eserleriyle bir bütün olarak anlatıyor. "Keman Konçertosu"nu analiz ettikten sonra, keman icra teknikleri açısından irdelemelere ve manüskript-basım farklarına dair düşüncelere yer veriyor.