English | Français
Eserleri
ORKESTRA-SOLO ÇALGI/ORKESTRA ESERLERİ
İki Dans
Büyük orkestra için
Bestelenme yılı : 1930, Paris
Orkestra : 2 F1, 2 Ob, 2 Kl, 2 Fg, K Fg, 3 Kor, 2 Trp, 2 Trb, Tb, Arp, Clst, Tmp, Vurma Çalgılar ve Yaylı Çalgılar
İlk seslendirme : Riyaset-i Cumhur Musiki Heyeti, Şef: Zeki Üngör, Musiki Muallim Mektebi Salonu, Ankara, 6 Mart 1931.
 
Konçertino
Piyano ve orkestra için
Bestelenme yılı : 1932, Ankara.
Bölümler : Moderato, Andante, Allegro Vivo.
Orkestra : 2 Fl, 1 Ob, A Ob, 2 Kl, 2 Fg, 3 Kor, 2 Trp, 2 Trb, Tb, Tmp, Zl, Dvl, Arp ve Yaylı Çalgılar
İlk seslendirme : İlk kez 1932 yılında orkestra eşliksiz olarak besteci ve eşi piyanist Ferhunde Erkin tarafından iki piyanoda "Halkevi Güzel Sanatlar Şubesi Sanatkarlar adı altında düzenlenen üçüncü konserde seslendirilmiştir. (F. Erkin: Piyano, U. C. Erkin: Eşlik partileri) Orkestra eşliğiyle ilk çalınışı: Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası, solist: Ferhunde Erkin, şef: Ulvi Cemal Erkin, 11 Mayıs 1934.
 
Bayram
Büyük orkestra için
Bestelenme yılı : 1934 (Tamamlanışı 26 Ocak 1934)
Orkestra : K Fl, 2 Fl, 2 Ob, A Ob, 2 Kl, 2 Fg, 4 Kor, 2 Trp, 3 Trb, Tb, Clst, Arp, Tmp, Vurma Çalgılar ve Yaylı Çalgılar
İlk seslendirme : Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası, şef: Ulvi Cemal Erkin, Ankara, 11 Mayıs 1934.
Yurt dışı seslendirmeleri : Moskova Filarmoni Orkestrası, şef: Zeki Üngör, Bakü, 23-24 Temmuz 1934.
 
Köçekçe
Orkestra için dans rapsodisi
Bestelenme yılı : 1943
Orkestra : K Fl, 2 Fl, 2 Ob, A Ob, 2 Kl, B Kl, 2 Fg, K Fg, 4 Kor, 3 Trp, 3 Trb, Tb, Tmp,
İlk seslendirme : Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası, şef: Dr. Ernst Praetorius, Ankara Radyoevi, 1 Şubat 1943.
Adama : Vedat Nedim Tör'e adanmıştır. "Bu sayfaların yazılması fikrini veren ve her satırında dost ve sanatkar alakasının büyük hissesi bulunan Dr. Vedat Nedim Tör'e (28 Ekim 1942)
Not : Eser bale müziği olarak da birçok kez kullanılmıştır.
 
1. Senfoni
Orkestra için
Bestelenme yılları : 1944 – 1946
Bölümler : Allegro aperto, Adagio, Allegro scherzando, Moderato-Allegro non troppo-allegro
Orkestra : K Fl, 2 Fl, 2 Ob, A Ob, 2 Kl, B Kl, 2 Fg, K Fg, 4 Kor, 3 Trp, 3 Trb, Tb, Tmp, Arp, Vurma Çalgılar ve Yaylı Çalgılar
İlk seslendirme : Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası, şef: Ulvi Cemal Erkin, Ankara Devlet Konservatuarı Salonu, 20 Nisan 1946.
 
2. Senfoni
Orkestra için
Bestelenme yılları : 1948 – 1951 (taslak), 1958 (orkestrasyonun tamamlanışı)
Bölümler : Allegro, Adagio, Allegro alla köçekçe
Orkestra : K Fl, 2 Fl, 2 Ob, A Ob, 2 Kl, B Kl, 2 Fg, K Fg, 4 Kor, 3 Trp, 3 Trb, Tb, Tmp, Arp, Vurma Çalgılar ve Yaylı Çalgılar
İlk seslendirme : Münih Filarmoni Orkestrası, şef: Karl Oehring, Almanya, 2 Temmuz 1958.
 
Senfonik Bölüm
Büyük orkestra için
Bestelenme yılı : 1968 – 1969 (Tamamlanışı: 18 Ağustos 1969, Dragos)
Orkestra : K Fl, 2 Fl, 2 Ob, A Ob, 3 Kl, B Kl, 2 Fg, K Fg, 4 Kor, 3 Trp, 3 Trb, Tb, 4 Tmp, 3 Arp, Vurma Çalgılar ve Yaylı Çalgılar
İlk seslendiriş : Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, şef: Jean Perisson, Ankara, 8 Ekim 1976.
Sipariş : TRT, 1967.
 
Piyano Konçertosu
Piyano ve orkestra için
Bestelenme yılı : 1942
Bölümler : Allegro, Andante, Scherzo, Andante – Allegro.
Orkestra : 2 Fl, 2 Ob, 2 Kl, B Kl, 2 Fg, K Fg, 4 Kor, 2 Trp, 3 Trb, Tb, Tmp ve Yaylı Çalgılar
İlk seslendirme : Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası, şef: Dr. Ernst Praetorius, piyano: Ferhunde Erkin, Ankara Radyoevi, 11 Mart 1943.
Adama : Ferhunde Erkin
Basım : Viyana Universal Edition, 1951.
 
Keman Konçertosu
Keman ve orkestra için
Bestelenme yılı : 1946 - 1947
Bölümler : Allegro giusto, Adagio, Allegro con fuoco
Orkestra : 2 Fl, 2 Ob, A Ob, 2 Kl, B Kl, 2 Fg, K Fg, 4 Kor, 2 Trp, 3 Trb, Tb, Tmp, Vurma Çalgılar ve Yaylı Çalgılar
İlk seslendirme : Ankara Opera Evi'nin (Devlet Opera ve Tiyatrosu Binası) açılış töreni, Riyaset-i Cumhur Filarmoni Orkestrası, Solist: Lico Amar (keman), Ankara, 2 Nisan 1948.
Basım : Devlet Konservatuarı Yayınları, 1968.
 
Senfoni Konçertant
Piyano ve orkestra için
Bestelenme yılı : 1966 (Kasım 1965 – 7 Ağustos 1966)
Bölümler : Andante con moto, Adagio, Allegro Moderato
Orkestra : K Fl, 2 Fl, 2 Ob, A Ob, 2 Kl, B Kl, 2 Fg, K Fg, 4 Kor, 2 Trp, 3 Trb, Tb, Tmp, Vurma Çalgılar ve Yaylı Çalgılar
İlk seslendirme : Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, şef: Prof. Gotthold Ephraim Lessing, piyano: Verda Erman, "1. Çağdaş Türk Müziği Haftası etkinlikleri çerçevesinde, 10 Kasım 1967.
Sipariş : TRT, 1965.
Basım : Devlet Konservatuarı Yayınları, 1967