English | Français
Erkin Üzerine
Berlin'de Genç Musiki Sanatkarlarımız Başarı Kazandılar

Eser, konser tarihi ve seslendirme bilgileri: Piyano Konçertosu, 18 Ekim 1943, Berlin Şehir Orkestrası, Şef: Fritz Zaun

Türk-Alman dostluğu için Almanya'da düzenlenen bir konserde Erkin'in Piyano Konçertosu'nu eşi Ferhunde Erkin çalmıştır.

"2 Berlin, 20 (BYUM.R.S.) – Tanınmış orkestra şefi Zaun'un idaresinde Berlin Filarmonik orkestrasının dün akşam verdiği Türk-Alman konseri büyük bir muvaffakiyet içinde sona ermiştir.

Berlin ötedenberi büyük müzik hadiselerine sahne olmuştur. Bu hadiselerden biri de dün akşamki konserin pek parlak olmasıdır.

Salon Türk ve Alman bayraklarıyle süslenmişti. Her taraf parlak bir ışık içinde idi. Salonun en mutena yerini Türk Elçilik erkanı işgal ediyordu. Konserde Türk talebesi: Alman hariciye nezareti erkanı, müzikseverler, büyük sanatkar ve alimler bulunmuşlardır.

Konser programına göre, ilk defa Neil Kazım Akses'in Ankara Kalesi senfonik eseriyle başlanacak, bunu Ulvi Cemal Erkin'in piyano konsertosu takip edecekti. Konsertoya Ulvi Cemal Erkin'in esi Ferhunde Erkin de solist olarak iştirak eyliyecekti.

Şefin keskin işaret üzerine salonu büyük bir sessizlik kapladı. Necil Kazım'ın senfonik eseri Anadolu halkının hassas ruhundan kopan bir parça hissini veriyordu. Parça biter bitmez salon sürekli alkışlarla sarsıldı.

İkinci parça Ulvi Cemal Erkin'in piyano konsertosu idi. Buna kompozitörün eşi Ferhunde Erkin solist olarak iştirak etti. Büyük bir başarı gösteren Ferhunde Erkin cidden değerli bir sanatkar olduğunu isbat etti. Biz; genç Türk kompozitörlerinin çok daha büyük muvaffakiyetler göstereceklerinden eminiz.

Türk-Alman dostluğunu belirten bu konser, Beethoven'in güzel bir parçasıyla sona ermiştir. Konser yeni Türk musikisinin büyük bir zaferidir.