English | Français
Erkin Üzerine
'İki Simge ve Genç Solistlerimiz'
Fazıl Say, Uçak Notları kitabından, Müzik Ansiklopedisi Yayınları,
(ISBN 975- 7436-24-0), 1inci Baskı s.141-142, 2inci Baskı s.117

Piyanist ve besteci Fazıl Say, Ulvi Cemal Erkin'in piyano müziği üzerine düşüncelerini anlatıyor.

"...En fazla yorumladığım bestecimiz Ulvi Cemal Erkin'dir. Yurt dışında hep ilgi gördü Erkin, duyarlılığı övgü ile karşılandı. Burada simgesel de olsa Erkin üzerine görüşlerimi sunmak istiyorum: Buluşçuluk, müzikal ruh, melodilere ve akorlara yansıyan kişisellik, müzikle bir şeyler anlatma içgüdüsü... Bunların hepsi vardır onda. Gereksiz nota hiç yoktur. Düşünülmemiş, beyinde canlandılmamış hiçbir şeyi yazmaz. Bu özellikleriyle Türkiye'nin en önemli piyano müziği bestecisidir. Kumaş olarak Türk folklorunu en temiz biçimde işleyen Erkin'dir. Hiçbir zaman taklitçiliğe yönelmemiştir. Piyano için "Duyuşlar" ‘ın özellikle "Küçük Çoban" adlı ikinci parçasında, olağanüstü yalın bir güzellikle karşılaşırız: Sol el, sürekli olarak tek bir sesi yineler: Acıyla, yorgun ve üzgün bir edayla... Sağ elde ise yalın ama derin bir kaval ezgisi yükselir. Sihir dolu bir müziktir "Küçük Çoban"... Duyuşlar albümünün son parçası olan "Zeybek" te ise heybetli, efe ruhlu bir yorum gerekir. Ege folklorundaki "yere diz vurma" motifini hissettiren bir yorum..."