English | Français
Erkin Üzerine
Türkiye'den Çağdaş Senfonik Besteler
11 Aralık 1965, Dünya Gazetesi-Ruediger Engerth.

Eser, konser tarihi ve seslendirme bilgileri: 2. Senfoni, 25 Kasım 1965, Müsikverein Salonu, "Türkiye'den Senfonik Müzik başlıklı konserde.

25 Kasım 1965 gecesi Müsikverein salonunda Erkin, Akses ve Rey'in yapıtları çalınmış, bu konser gazetelerde çeşitli şekillerde yansımıştır.

""Türk Beşleri olarak bilinen besteci topluluğu, Paris'te "Altılılar adı altında ün salan toplulukla, memleketleri için taşıdıkları anlam yönünden, kıyaslanabilir. Hatta bahis konusu "Beşlerin adı geçen Paris'li sanatçılara yer yer yaklaştığını Perşembe gecesi "Türkiye'den Senfonik Müzik adı altında Müzikverein Salonu'nda verilen konser sırasında tesbit ve bu vesile ile Türk Beşleri'nden 3 seçkin kişiyi tanımak fırsatını bulduk. Aslında, "Beşlerle "Altılar arasındaki ilişkiye şaşmamak lazım. Çünkü, gerek Ulvi Cemal Erkin, gerekse Cemal Reşit; Homegger, Milhaud ve Auric'in genç kuşak sanatçılarını yepyeni müzikleriyle hayran bıraktıkları bir çağda, Paris'te mesleki öğrenimlerinin en hareketli günlerini yaşıyorlardı. İçlerinden yalnız Necil Kazım Akses "Viyanalı ve Joseph Marx'ın talebesi olmasına rağmen Prag'da bir yıl geçirmiş, bu süre içinde Suk ve Haba, üzerine Vitava Nehri'nin çeyrek tonlarından biraz serpmişlerdir.

Akşamın en leziz parçası, hiç şüphe yok ki, Erkin'in İkinci Senfoni'siydi. Fransız etkileriyle, canlı, renkli Türk folklorunu birleştiren, çok değişik ve olağanüstü enstrümantasyonu ile dikkati çeken, son derece müzikal bir yazı.

Cemal Reşit'in, dünyada ilk çalınışını dinlediğimiz, "Eski bir İstanbul Sokak Şarkısı Üzerine Orkestra ve Piyano İçin Varyasyonlarda cazibesini, rengini daha çok, eserde kullanılan halk motiflerine borçludur. Türk marş ritimleriyle Blues ve Samba unsurları yer değiştirmekte, böylece dünkü İstanbul'la bugünkü İstanbul'un portresi çizilmiş olmaktadır. Solo saz, zerafet, büyük bir ustalık ve en tesirli tarzda kullanılmıştır.

N.K. Akses'in "Büyük Orkestra İçin Balladeı, uyanıp kaybolan ihtirası anlatır. Solo klarnet'in duyurduğu eski bir Anadolu havası yazının çekirdeğini teşkil etmektedir.

"Varyasyonların solisti İdil Biret sazını en güçlü bir tarzda, şayanı hayret derecede ritmik bir dikkat ve vuzuhla çaldı. Biraz sert tuşesi bilhassa dramatik bölümlerde değerleniyor. Teknik güçlükler bu sanatçı için, anlaşıldığına göre, bahis konusu değildir.

Tonküstler Orkestrası, hem partisyonları itina ile seslerde şekillendiren U.C. Erkin'in, hem de, eserini keskin vuruşlarla çaldıran Cemal Reşit'in yönetimden ziyadesiyle memnun kalmışa benziyordu.