English | Français
Erkin Üzerine
Yeni Türk Müziği Dünya Sahnesinde
Hikmet Münir
13 Kasım 1943, Vakit Gazetesi

Eser, konser tarihi ve seslendirme bilgileri: Piyano Konçertosu, 18 Ekim 1943, Berlin Şehir Orkestrası, Şef: Fritz Zaun

"İleri anlayışlı Türk bestekarları Necil Kazım Akses ve Ulvi Cemal Erkin'in Berlin Şehir Orkestrası tarafından eserleri çalınacağı ve bunlardan birine solist olarak piyanist Ferhunde Ulvi Erkin'in bizzat iştirak edeceğini bu sütunlarda haber verdiğim sırada, bu hadiseye ait esaslı tafsilatı da yine ben verebileceğimi yazmıştım. Bu iddiayı boşa çıkarmamak lazımdır.

Bunun ardından Ulvi Cemal Erkin'in – piyano partisi. Eşi Ferhunde Erkin tarafından çalınan – "piyano konçertosuna başlanmıştır. Kaynaklarını baştan başa Türk müziğinin kıvrak, derin, manalı ve fevkalade dinamik temleri teşkil eden bu eserin çalınması da, Berlin Şehir orkestrası ve onu idare eden Fritz Zaun'un anlayış ve kavrayışı kabiliyet içinde emsalsiz bir başarı olmuştur. Ulvi Cemal Erkin'le değerli eşinin takdir gösterisi, ayni heyecan ve samimiyetle başlamıştır.

Şimdi bu kıymetli bestekarlarımız, yeni Türk müzik hamlesinin önderleri sıfatiyle, bu taze şöhreti dünya müzik tarihine mal etmek üzere, eserlerini Viyana'da meşhur bir editör marifetiyle yayınlamaktadırlar. Bu eseri tamim için birinci şart olan partisyonların basılışı işi de, böylece gerçekleşmekte bulunuyor.