English | Français
Erkin Üzerine
Keşfedilmesi gereken bir besteci ve yorumcuları

Jacques Viret, Revue Musicale de Suisse Romande,
Aralık 2011

AK Müzik'ten çıkan Erkin-Oda Müziği albümü için İsviçre'de Viret tarafından kaleme alınmış bir eleştiriyi sunuyoruz.

Avrupa müziğinin can damarı 20. yüzyılın ilk yarısında yaşamış milliyetçi bestecilerdir. Bartok, Stravinsky, Janacek, Falla gibi iyi tanınmış bestecilerin yanı sıra kimi besteciler hak ettikleri uluslararası ünü elde edemediler; örneğin Türk bestecisi, Ulvi Cemal Erkin (1906-1972) . Yetenekli genç yorumculardan bir grup, adı geçen bestecinin oda müziği yapıtlarından bir CD kaydettiler.

Erkin'in, geniş esin zenginliği, derinlikli ve üstün nitelikli yaratıcı gücü 1920’li yılların sonlarında Paris eğitimiyle sağlamlaşmış, olgunlaşmıştır. Bestecinin, yüzeysel folklorizmin ve modern müziğin yapay öğelerine başvurmadan geleneksel ve modal kaynaklardan yararlanan özgün ve canlı uslubu, dinleyiciyi anında sarıyor- işte hiç kuşku duymadan, kesinlikle keşfedilmesi gereken bir besteci!

Genç yorumcular bestecinin yapıtlarını en güzel şekilde dile getirmekteler. Seslendirenler arasında, CD' nin sponsoru, Sion Müzik Okulu'nun kurucusu ve yöneticisi ünlü pedagog Nicole Coppey'in kızı ve oğlu, Domitille ve Timothée de bulunmakta!

CD bilgileri:
Ulvi Cemal Erkin: Piyanolu Beşli, Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, piyano için Beş Damla, keman ve piyano için Üç Parça.

N. Nevolovitsch, ve Timothée Coppey keman, J. L. Londono alto, D. Coppey viyolonsel, N. Bosch piyano.( A.K. Müzik Yapım Org. AK 1011-2 60' Fransızca kitapçık)

Fransızca metin